Projectes

PROJECTES PER A GENT GRAN

Centres de dia, d’assistència a les activitats de vida diària, concebus com a espais de vida compensatoris a la llar.

PROJECTES PER A DISCAPACITATS

Centres d’atenció especialitzada, d’acolliment diürn i assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària, que presten atenció a persones amb greus  discapacitats psíquiques.

PROJECTES PER A INFANTS

Centres d’atenció a la infància l’adolescència, CRAE, casals, aules de suport…  adreçats a infants i a joves d’edats i necessitats diverses.

PROJECTES DIRIGITS A FAMÍLIES I INFANTS

Espais educatius i lúdics per a infants i les seves famílies, on es realitzen activitats de joc i lleure així com activitats pedagògiques, que contribueixen al bon desenvolupament dels infants.

PROJECTES DIRIGITS A PERSONES SENSE SOSTRE

Centres de primera acollida, on es valoren i impulsen les capacitats, potencialitats i voluntats de les persones sense sostre per iniciar un procés d’inclusió i derivar-los, si s’escau, als diferents serveis i equipaments que s’adeqüin millor al moment del procés d’inclusió de cada persona.